Trustpilot

                                                      RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV TRUSTPILOT

                                                                                                      (Version 3.0, November 2018)

Dessa riktlinjer ("Riktlinjerna") gäller för all användning av Trustpilots webbplatser av vårt community, t.ex. trustpilot.com, trustpilot.co.uk och liknande ("vår Webbplats"). I Riktlinjerna använder vi genomgående "du" och "din" när vi hänvisar till användare av vår Webbplats.

Företags användning av våra Webbplatser styrs av Trustpilots Riktlinjer för företag. Dessa finns här: se.legal.trustpilot.com/company-guidelines.

1  När kan du skriva ett omdöme?

1.1  Du kan skriva ett omdöme om ett företag på Trustpilot om du har haft en köp- eller serviceupplevelse med det företaget, vilket betyder att:

(Dessa benämns sammantaget som "Serviceupplevelse" i det följande.)

1.2  Du får bara skriva om dina egna personliga Serviceupplevelser. Du får inte skriva ett omdöme om någon annans Serviceupplevelse, såsom en familjemedlems eller väns.

1.3  Du får inte skriva ett omdöme om ett Företag som du är/har varit ägare till, eller som en nära anhörig nu är ägare till, eller om du är en verkställande chef eller anställd i Företaget, eller arbetar för Företaget. På liknande sätt får du inte skriva ett omdöme om en direkt konkurrent till Företaget som du äger, är anställd av eller arbetar för.

1.4  Din Serviceupplevelse med Företaget måste ha ägt rum inom de senaste 12 månaderna. Detta betyder inom 12 månader före den dag du skriver omdömet. Om du har registrerat dig för en pågående tjänst, börjar Serviceupplevelsen omedelbart efter registreringen och fortsätter tills tjänsten inte längre tillhandahålls av Företaget. Du får skriva ett omdöme direkt efter registreringen eller när som helst upp till 12 månader efter det att tjänsten har upphört.

1.5  För att skriva ett omdöme på Trustpilot behöver du en användarprofil och ett konto. Du får endast ha en användarprofil och ett konto. Dessa måste knytas till en giltig e-postadress som vi kan använda för att komma i direktkontakt med dig.

2  Vad ska du skriva om?

2.1  Ditt omdöme ska handla om din Serviceupplevelse.

2.2  Ditt omdöme måste återspegla din egen Serviceupplevelse inom de senaste 12 månaderna. Du uppmuntras att vara konkret och saklig och ta med relevanta punkter om din Serviceupplevelse, t. Ex. kundservicen och andra aspekter som beställningsprocessen och leveransen.

2.3  Vår Webbplats är till för omdömen om tjänster, inte produktomdömen eller omdömen om en webbplats layout. Det är dock acceptabelt att utvärdera den inköpta produktens funktionalitet och kvalitet och/eller webbplatsens användarvänlighet - under förutsättning att ditt omdöme även handlar om din Serviceupplevelse.   

2.4  Om du har blivit erbjuden ett incitament av Företaget för att skriva ett omdöme, ska du inkludera information om detta i ditt omdöme. Incitament inkluderar att Företaget erbjuder dig en gåva, belöning, rabatt eller fördel för att skriva ett omdöme om Företaget på vår Webbplats.

3  När kan vi be dig om bevis på din Serviceupplevelse och vad ska du skicka till oss?

Om vi behöver verifiera ditt omdöme kan vi kontakta dig och be om dokumentation som visar att du har haft en Serviceupplevelse med det Företag som du har bedömt. Vi rekommenderar därför att du sparar sådan dokumentation i 12 månader från det datum du skrev ditt omdöme.

Se följande länk för mer information om vilken typ av dokumentation du bör skicka till oss: support.trustpilot.com/hc/sv/articles/201839083-Vad-letar-Trustpilot-efter-i-ett-inköpsbevis-.

Vi delar inte dokumentationen du skickar till oss med någon tredje part, inklusive det bedömda Företaget. Vi kan emellertid vidarebefordra ditt referensnummer till Företaget, såvida du inte ber oss att inte göra det. Vår sekretesspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive din dokumentation: http://se.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms

4  När kan du redigera ditt omdöme?

Du kan uppdatera eller redigera ditt omdöme när som helst. Här kan du se hur man gör: support.trustpilot.com/hc/sv/articles/201839063-Hur-redigerar-eller-raderar-jag-mina-omdömen-.

5  När ber vi dig att ändra ditt omdöme?

5.1  Vi har inte någon censur, övervakning eller moderering av omdömen på vår Webbplats, vare sig innan eller efter det att omdömen publicerats. Vi använder emellertid två skyddsåtgärder:

5.2  Du kan bli ombedd att ändra ditt omdöme, om vi instämmer eller inte kan avvisa anmälan som ogrundad, om det har flaggats för någon av följande orsaker:

6  När tar vi bort ditt omdöme?

Som en allmän regel gäller att vi inte tar bort omdömen från vår Webbplats. Vi förbehåller oss dock rätten att ta bort omdömen som vi anser bryter mot dessa Riktlinjer, våra Villkor* och/eller tillämpliga lagar eller förordningar, eller omdömen som är opassande i ett community för online-omdömen. Exempel på när vi kan ta bort ditt omdöme inkluderar, men är inte begränsat till:

*Se våra Villkor här: se.legal.trustpilot.com/end-user-terms-and-conditions.

7  När blockerar vi ditt konto och vad innebär det?

Vi kan blockera ditt konto om du missbrukar vår Webbplats eller våra tjänster. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, överdriven användning av meddelandemöjligheten (flagga ett stort antal omdömen utan anledning), skriva fabricerade omdömen, hotfullt eller kränkande uppförande (se punkt 12 nedan), massutskick av marknadsföringsmaterial till vår Webbplats, eller brott mot dessa Riktlinjer eller våra Villkor.

Om vi blockerar ditt konto, kommer du inte att kunna logga in på vår Webbplats och använda våra tjänster, inklusive skriva och meddela oss om omdömen. Din användarprofil kommer fortfarande att finnas och dina omdömen kommer att vara kvar online, men du kommer inte att kunna använda våra tjänster. Om ditt konto är blockerat och du vill radera din profil eller dina omdömen, kan du skicka ett e-postmeddelande till compliance@trustpilot.com så ska vi hjälpa dig.

8  När raderar vi din profil och ditt konto?

Som en allmän regel raderar vi inte användarprofiler och konton. Vi förbehåller oss dock rätten att radera din profil och ditt konto om vi anser att du bryter eller har brutit mot våra Villkor, Riktlinjer och/eller tillämpliga lagar, eller om din profil är stötande eller opassande.

Exempel på när vi kan radera din användarprofil och ditt konto inkluderar, men är inte begränsat till:

Om din användarprofil och ditt konto raderas, kommer även de omdömen som hör till den användarprofilen att raderas.

9  Missbruk av meddelandefunktionen

Alla Trustpilot-användare kan meddela oss om omdömen som bryter mot dessa Riktlinjer (eller tillämpliga lagar). Vi anser dock att missbruk av vår meddelandefunktion är ett väsentligt brott mot våra Villkor.

Exempel på missbruk inkluderar, men är inte begränsat till:

10  När flyttar vi ditt omdöme från en företagsprofil till en annan?

Som en allmän regel flyttar vi inte omdömen från en företagsprofil till en annan.

Men om vi meddelas av Företaget eller en annan användare att ditt omdöme har lämnats på fel företagsprofil, kommer vi att fråga dig vilket företag du avsåg att bedöma. Om du har lämnat ditt omdöme på fel företagsprofil, kommer vi att flytta ditt omdöme till det rätta företagets profilsida på vår Webbplats.

Vi förbehåller oss också rätten att flytta ditt omdöme från ett företags profilsida till ett annat under särskilda omständigheter och för att undvika förvirring - såsom till exempel när ett företag har bytt namn.

11  Fabricerade omdömen

Vårt mål är att skapa och underhålla ett förstklassigt community för online-omdömen där du fritt kan dela dina Serviceupplevelser av Företaget och därigenom ge en informativ och rättvisande bild av Företagets tjänster.

Vi använder specialutvecklad och avancerad programvara för detektering för att identifiera fabricerade omdömen på vår plattform. För att stödja programvaran har vi ett hängivet Compliance-team som säkrar trovärdigheten genom att skydda vår plattform från fabricerade omdömen eller annat missbruk av tjänster och bekämpa bedrägligt beteende.

Vi har en noll-toleranspolicy mot fabricerade omdömen. Förtroende är avgörande för oss och vi kan inte under några omständigheter acceptera fabricerade omdömen. Detta inkluderar omdömen som inte är ett yttrande om en verklig Serviceupplevelse, till exempel för att de har fabricerats av, eller på uppdrag av, Företaget.

Vi anser att skapande av fabricerade omdömen är ett väsentligt brott mot de Villkor du godkände när du skapade din användarprofil och ditt konto på vår Webbplats.

Omdömen som vi bedömer vara falska, fabricerade eller liknande kommer att tas bort och kan leda till omedelbar blockering av ditt konto och en anmälan till relevanta myndigheter. Vi förbehåller oss också rätten att informera vårt community om alla domäner som bedömts på Trustpilot och lockat ett stort antal fabricerade omdömen.

Om du har bevis på att ett omdöme är fabricerat, uppmanar vi dig att meddela oss via vår whistleblower-funktion genom att skicka ett e-postmeddelande till: compliance@trustpilot.com.

Vi tar alla anmälningar om fabricerade omdömen på allvar och undersöker dessa. Eftersom detta inte är en lätt uppgift ber vi dig att ge oss så mycket information som möjligt och inkludera dokumentation som visar varför du anser att ett omdöme är fabricerat.

12  Hot mot Trustpilots anställda och företag

Vi accepterar inte hot mot eller missbruk av Trustpilots anställda. Vidare tolererar vi inte hot mot eller utpressning av andra företag från våra användare. Detta inkluderar användare som begär ekonomisk ersättning i utbyte mot att redigera eller radera sitt/sina Trustpilot-omdöme(n).

Vi kan inte acceptera sådant beteende och vi betraktar det som ett väsentligt brott mot Villkoren som avtalats mellan varje användare och Trustpilot. Detta kan leda till att vi omedelbart blockerar ditt konto och skickar en anmälan till relevanta myndigheter.

13  Tillämpning

Vi har åtagit oss att förse företag och användare med en rättvis och öppen online-upplevelse. Vi arbetar mycket hårt för att bevara integriteten i vårt omdömescommunity och online-omdömesbranschen i allmänhet. Vi värnar om en kultur av tillit och öppenhet och hedrar de företag och användare som använder omdömen för att förbättra kundservicenormer och göra online-försäljningsmiljön mer rättvis och öppen för alla.

Vi förbehåller oss rätten att tillämpa dessa Riktlinjer om vi upptäcker något som strider mot dem eller gällande lagar eller förordningar. Detta gäller också om vi upptäcker något beteende som vi bedömer vara olämpligt.

14  Har du frågor, behöver du mer information eller har du synpunkter?

Vår Webbplats innehåller Supportcentersidor med omfattande information om våra tjänster och dessa Riktlinjer. De finns här: support.trustpilot.com/hc/sv.

Vi välkomnar dina frågor om och synpunkter på våra tjänster och dessa Riktlinjer. Maila oss på: compliance@trustpilot.com.

15  Ändringar av dessa Riktlinjer

Vi kan när som helst och utan förvarning göra ändringar i dessa Riktlinjer. Vi meddelar dig om sådana ändringar via vår Webbplats. Du samtycker till att din fortsatta användning av Webbplatsen eller våra tjänster, efter att vi har publicerat en ny version av dessa Riktlinjer, innebär att du accepterar dem.