Användarvillkor för konsumenter

(Version 5.0)

Användarvillkor för konsumenter

Trustpilot är en nätbaserad omdömesplattform som för samman företag och konsumenter för att fostra en förtroendekultur och inspirera till samarbete. Transparens är centralt för vår plattform som är gratis och öppen för alla.

När vi talar om ”vår plattform” menar vi vår omdömesplattform på Trustpilot.com, alla underdomäner, underkataloger, liknande plattformar, webbplatser eller mobilappar som drivs av oss för dig.

Innan du använder vår plattform ber vi dig att läsa dessa användarvillkor (som vi framöver kommer att kalla ”villkor”) så att du förstår vad vi förväntar oss av dig, och vad du kan förvänta dig av oss. Dessa villkor avser följande policyer, riktlinjer och regler, som även gäller för din användning av vår plattform:

 • Vår sekretesspolicy, som förklarar vilka data vi samlar in när du använder vår plattform och hur detta hanteras (se avsnitt 12 nedan för mer information)

 • Våra riktlinjer för omdömeslämnare som beskriver hur du bör (och inte bör) använda vår plattform (se avsnitt 5 nedan för mer information)

 • Våra policyer, verksamhetsregler och normer publicerade på se.legal.trustpilot.com (”policyer”) (se avsnitt 5 nedan för mer information)

Du måste acceptera dessa villkor så att du vet vilka dina lagliga rättigheter och skyldigheter är, oavsett om du använder Trustpilot bara för att surfa och söka efter företag eller omdömen, eller om du själv vill skicka in ett omdöme. Du måste alltid godkänna dessa villkor för att komma åt och använda vår plattform. Om du vid något tillfälle inte godkänner, eller inte kan följa dessa villkor, får du inte komma åt eller använda vår plattform. Kortfattat: all din användning av vår plattform styrs alltid av dessa villkor.

Du samtycker till dessa villkor genom att göra något eller flera av följande: (a) surfa, komma åt, söka, skriva ett omdöme eller på annat sätt använda vår plattform, eller (b) klicka på en ruta eller knapp, eller ge någon annan typ av positiv bekräftelse på att du godkänner dessa villkor.

Kom ihåg att ord eller uttryck som anges inom ”citattecken” har samma betydelse varje gång de används i dessa villkor.

Gå med i och använda Trustpilot

Nedan förklarar vi hur du kommer åt och använder vår plattform.

 1. Du och Trustpilot: När vi säger ”du” eller ”din”, menar vi personen som surfar, kommer åt, söker, skriver ett omdöme eller på annat sätt använder vår -plattform. När vi säger ”Trustpilot”, ”vi”, ”våra” eller ”oss”, menar vi den Trustpilot-enhet vars avtal gäller för dig under dessa villkor, och detta beror på var i världen du kommer åt vår plattform. Se avsnittet Våra avtalsslutande enheter och gällande lag (avsnitt 26) i dessa villkor för mer information om vilken Trustpilot-enhet du har avtal med.

 2. Produkter och tjänster från tredje part: Vi kan använda, presentera för dig och/eller länka till teknik, produkter och/eller tjänster från tredje part på vår plattform. Vi varken stödjer eller ger garantier eller löften och tar inget ansvar för någon sådan teknik, produkter och/eller tjänster från tredje part. Observera att vi inte kan garantera att vår plattform kommer att vara kompatibel med din webbläsare, ditt nätverk eller din dator.

 3. Användarkonto: För att kunna lämna eller rapportera ett omdöme och/eller vidta andra åtgärder på vår plattform (förutom att surfa), måste du först skapa ett användarkonto. Du får bara skapa ett användarkonto. Ditt användarkonto är personligt för dig och får inte överföras till någon annan.

För att skapa ett användarkonto måste du logga in på plattformen med antingen ditt Facebook- eller Google-konto eller alternativt med din e-postadress och en verifieringskod som vi skickar till dig. Ibland skapas ditt konto automatiskt och ditt namn är då redan ifyllt. Till exempel när du klickar på en inbjudan till att lämna ett omdöme efter att du har köpt en produkt eller använt en tjänst, eller när du registrerar dig via Facebook.

Du måste också välja ett användarnamn som kommer att visas på plattformen när du skriver ett omdöme, kommenterar ett omdöme eller producerar användargenererat innehåll, däribland omdömen, bilder eller annat innehåll som du har skapat eller som kommer från dig på plattformen (”användargenererat innehåll”). Med ditt användarnamn kan du identifieras av andra. Kom ihåg att din identitet kan avslöjas om du använder ditt riktiga namn som ditt användarnamn. Ditt användarnamn får inte innehålla:

 • något som är skadligt, hatiskt, diskriminerande, ärekränkande, stötande eller olagligt;

 • termerna ”Gäst”, ”Admin”, ”.dk” eller ”.com” och liknande, och

 • egenskaper som tillhör någon annan eller en tredje part, till exempel namnet på någon annan än dig.

Du tar fullt ansvar för att kontrollera vem som får åtkomst till och använder ditt användarkonto. Till exempel:

 • Du ska inte tillåta någon annan person att komma åt eller använda ditt användarkonto och du ska inte dela dina inloggningsuppgifter, däribland din e-postadress och verifieringskod med någon annan. Om du misstänker att någon av dina inloggningsuppgifter för ditt användarkonto har stulits eller missbrukats, måste du omedelbart meddela oss genom att kontakta oss via det här formuläret.

 • Du lovar att du kommer att hålla all information kopplad till ditt användarkonto (däribland din e-postadress) uppdaterad och fullständig. Om du vill ändra ditt användarnamn kan du göra detta själv genom att logga in på ditt användarkonto.

 • Du är ansvarig för all aktivitet som är kopplad till ditt användarkonto, däribland alla omdömen, alla kommentarer och allt användargenererat innehåll.

 • Du kan också välja att verifiera din identitet genom att följa den snabba och enkla vägledningen på vår plattform. Under verifieringsprocessen ombes du att välja en giltig ID-handling, ta en bild av denna ID-handling samt ta en selfie. Din information hanteras säkert, som förklarat i vår sekretesspolicy.

4. Ditt huvudansvar: Du måste uppfylla följande villkor när du använder vår plattform:

 • Du samtycker till att endast använda vår plattform i enlighet med dessa villkor, våra riktlinjer för omdömeslämnare och våra policyer.

 • Du måste vara över 18 år.

 • Du får inte skada plattformens säkerhet eller integritet.

 • Du får inte använda vår plattform på något sätt som kan försämra funktionaliteten eller störa andra människors användning.

 • Du får inte introducera eller ladda upp något till vår plattform som innehåller virus eller annan skadlig kod.

 • Du får inte skriva, lämna in eller vara inblandad i anskaffning av falska omdömen. Med falska omdömen menar vi omdömen som inte reflekterar verkliga köp- eller serviceupplevelser hos ett företag eller omdömen som har lämnats för att försöka manipulera konsumenter eller attackera ett specifikt företag.

 • Du får inte göra något som kan vara vilseledande, stötande, bryter mot någon lag, gör intrång i andras rättigheter eller inte följer våra riktlinjer för omdömeslämnare och våra policyer.

 • Du får inte modifiera, kopiera, anpassa, återskapa, demontera, dekompilera, baklängeskonstruera eller extrahera källkoden för någon del av vår plattform.

 • Du får inte agera på ett sätt som är kränkande eller respektlöst mot en Trustpilot-anställd, partner, kund eller andra användare av plattformen. Vi kommer inte att tolerera övergrepp eller mobbning av våra Trustpilot-anställda i någon situation, däribland interaktion med våra supportteam.

 • Du får inte skriva omdömen som är av marknadsföringskaraktär och/eller använda vår plattform i marknadsföringssyfte, däribland i relation till dig själv, eller tjänster, produkter och/eller företag.

 • Du får inte använda vår plattform i syfte att utveckla eller tillhandahålla någon tjänst eller funktion som konkurrerar med vår plattform.

5. Våra riktlinjer för omdömeslämnare och policyer: När du kommer åt eller använder vår plattform måste du respektera och följa våra riktlinjer för omdömeslämnare och våra policyer. Vi kan när som helst uppdatera och göra ändringar i våra riktlinjer för omdömeslämnare och policyer utan att meddela dig i förväg, och alla ändringar som vi gör kommer att gälla för dig omedelbart utan ytterligare bifall, bekräftelse eller åtgärd från din sida.

6. Vad Trustpilot äger: Vi äger allt på vår plattform förutom innehåll som ägs av andra, till exempel omdömena på vår plattform (se avsnitt 7 nedan). Vår äganderätt inkluderar alla rättigheter för designen, sammanställningen samt utseendet och känslan av vår plattform, däribland logotyper, grafik och varumärken (“vårt varumärke”). Du samtycker till att inte kopiera, distribuera, modifiera eller på annat sätt använda något av vårt plattformsinnehåll eller vårt varumärke på annat sätt än det som vi uttryckligen tillåter. Detta innebär att du inte får använda vårt varumärke eller något annat innehåll på vår plattform, däribland TrustScores och omdömen som har skickats av andra användare, såvida vi inte specifikt säger att du får använda dem.

7. Vad du äger: Du äger och är ansvarig för allt användargenererat innehåll som du skickar till, eller överför via vår plattform. Du lovar också att du har alla nödvändiga behörigheter för att skapa och/eller använda sådant användargenererat innehåll. Såvida ditt användargenererade innehåll inte tas bort av oss på grund av att det bryter mot våra riktlinjer för omdömeslämnare, eller tas bort av dig, kommer ditt användargenererade innehåll att förbli offentligt på vår plattform och alla tredjepartstjänster och nätverk (t. ex. Google) på obestämd tid.

8. Trustpilots rätt att använda ditt användargenererade innehåll: Genom att skapa, skicka, lägga upp eller visa användargenererat innehåll på vår plattform ger du oss en licens för att använda, modifiera, publicera och visa sådant användargenererat innehåll var som helst i världen, på alla sätt, utan begränsningar och utan betalning till dig. Du samtycker också till att den här licensen tillåter oss att göra ditt användargenererade innehåll tillgängligt för andra företag eller individer, däribland våra kunder, för alla ändamål, såsom syndikering, distribution, marknadsföring eller publicering av sådant användargenererat innehåll. Du ger oss också rätt att väcka talan om upphovsrättsintrång mot alla som använder ditt användargenererade innehåll utan att först ha fått tillstånd från dig och/eller Trustpilot. Detta inkluderar, i tillämpliga fall, en rättighet enligt avsnitt 101A i Copyright, Designs and Patents Act 1988.

9. Feedback: Vi uppskattar all feedback, idéer och förslag från dig om vår plattform ("feedback") och vi kan använda den för alltid utan begränsningar eller betalning till dig. I enklare ord betyder detta att om du tillhandahåller oss något skriftligt innehåll eller feedback, kan vi använda, citera och/eller hänvisa till det innehållet eller feedbacken efter eget gottfinnande.

10. Problem och support: I händelse att du stöter på problem har vi supportartiklar som du finner i vårt Hjälpcenter och dessa artiklar hjälper dig i de flesta situationer. Om du har sökt hjälp i vårt Hjälpcenter men fortfarande behöver hjälp, kan du via vårt supportteam få mer information om onlinesupport för vår plattform och du kan kontakta dem via det här formuläret.

11. Opartiskhet: Vi uppskattar verkligen att du använder vår plattform för att dela, söka, läsa och lära dig om de företag som presenteras av oss i egenskap av onlineförmedlare. När du använder vår plattform får du endast tillhandahålla sanna och opartiska omdömen och ditt användargenererade innehåll måste alltid följa våra riktlinjer för omdömeslämnare.

Sekretess och dataanvändning

Nedan förklarar vi vilka data vi samlar in när du använder vår plattform och hur detta hanteras.

12. Personuppgifter: Personuppgifter som vi samlar in om dig i samband med din användning av vår plattform kommer att hanteras av oss i enlighet med vår sekretesspolicy.

Konfidentiell information

Vi vidtar rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda din konfidentiella information och vi förväntar oss att du kommer att göra detsamma för oss.

13. Konfidentialitet: När du använder vår plattform kan det hända att du delar konfidentiell information med oss, och det kan hända att du upptäcker konfidentiell information om oss. Du och vi är överens om att vidta rimliga åtgärder för att skydda varandras konfidentiella information från obehöriga individer, enheter eller andra tredje parter, förutom i den utsträckning vi delar denna information med våra dotterbolag (det vill säga alla företag som vi är anslutna till (”partner”)) och/eller feedback från dig som inte ska utgöra konfidentiell information.

Avslutning och uppsägning

Nedan förklarar vi när din åtkomst till vår plattform kan avslutas eller sägas upp.

14. Våra rättigheter: Vi kan avsluta eller säga upp din åtkomst till ditt användarkonto omedelbart eller filtrera användargenererat innehåll om du bryter mot eller om det finns risk att du bryter mot någon av dessa villkor, våra riktlinjer för omdömeslämnare och/eller våra policyer.

15. Dina rättigheter: Du kan välja att ta bort ditt användarkonto när som helst, och genom att göra det kommer du inte längre att kunna skriva omdömen på vår plattform och alla dina omdömen kommer att tas bort från plattformen.

Ansvarsfriskrivning och ansvar

Dessa avsnitt är viktiga eftersom de beskriver vårt ömsesidiga ansvar och därför uppmanar vi dig att läsa dem noggrant och i sin helhet.

16. GENTEMOT DIG ÄR VI ENDAST ANSVARIGA FÖR FÖRUTSEBAR FÖRLUST OCH SKADA ORSAKAD DIREKT AV OSS. I DEN UTSTRÄCKNING SOM VI MISSLYCKAS ATT UPPFYLLA DESSA VILLKOR, KOMMER VI ATT ANSVARA FÖR DIN FÖRUTSEBARA FÖRLUST OCH SKADA. VÅRA OCH VÅRA PARTNERS TOTALA SAMMANFATTANDE ANSVAR GENTEMOT DIG BEGRÄNSAS UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER TILL 100 GBP (ETT HUNDRA BRITTISKA PUND).

17. VI KAN INTE GARANTERA ATT PLATTFORMEN ALLTID KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIG. PLATTFORMEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG.

Tvister

Det här avsnittet beskriver hur tvister kan lösas.

18. Tvistlösning: De flesta av dina problem kan lösas snabbt och till allas belåtenhet genom att kontakta oss via det här formuläret. Om vi inte kan lösa problemet är du och vi överens om att endast väcka anspråk i den jurisdiktion som anges i avsnittet Våra avtalsslutande enheter och tillämplig lag (avsnitt 26) i dessa villkor.

Viktigt underhåll

Ta en titt på dessa ytterligare villkor.

19. Ändringar av dessa villkor: Vi kan göra ändringar i dessa villkor när som helst utan att meddela dig i förväg. Det är upp till dig att se till att du regelbundet kontrollerar, läser, förstår och godkänner den senaste versionen av dessa villkor, eftersom alla ändringar av dessa villkor kommer att gälla för dig omedelbart utan ytterligare godkännande, bekräftelse eller åtgärd från dig.

20. Ändringar av vår plattform: Vi kan uppdatera och ändra hela eller delar av vår plattform när som helst utan att meddela dig i förväg. Vi kan också stänga av, dra tillbaka eller begränsa tillgängligheten för hela eller delar av vår plattform av affärs- eller driftsskäl.

21. Händelser utanför vår kontroll: Vi gör vårt bästa för att kontrollera vad vi kan. Vi är inte ansvariga gentemot dig för eventuella misslyckanden eller förseningar i utförandet av någon av våra förpliktelser enligt dessa villkor som härrör från någon händelse eller omständighet utanför vår rimliga kontroll.

22. Så här kontaktar du oss: Om du vill tala med oss kan du kontakta vårt supportteam via det här formuläret.

23. Språk: Vi kan tillhandahålla visst material till dig på ett annat språk, men all annan kommunikation och meddelanden som görs under dessa villkor måste vara på engelska. Om vi tillhandahåller en översättning av dessa villkor är det endast för din bekvämlighet och den engelska versionen har alltid företräde. Vi kommer inte att ha något ansvar med avseende på innehållet eller riktigheten i översatta versioner av dessa villkor.

24. Upprätthållande av villkor: Om det finns någon del av dessa villkor som antingen du eller vi inte kan tillämpa av juridiska skäl, kommer den delen att ignoreras men allt annat kommer att förbli verkställbart.

25. Tolkning: Ord som ”däribland”, ”som” och ”till exempel” är inte begränsningsord och när något görs efter vårt gottfinnande menar vi att det görs endast efter vårt eget gottfinnande.

26. Våra avtalsslutande enheter och gällande lag: Dessa villkor och alla tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dem, deras ämnesområde eller deras bildande (däribland icke-kontraktuella tvister eller anspråk), kommer att styras av och tolkas i enlighet med lagar och jurisdiktion för den Trustpilot-enhet som du har avtal med i tabellen nedan.

Trustpilot-enhet och adress

Gällande lag

Jurisdiktion

Om du befinner dig var som helst i världen utanför USA, Kanada eller Mexiko kommer Trustpilot-enheten du har avtal med, och den tillämpliga lag och jurisdiktion som gäller för ditt kontrakt med Trustpilot att vara följande:

Trustpilot A/S

Registreringsnummer: 30276582

Adress: Trustpilot Limited, 5th Floor, The Minster Building, 21 Mincing Lane, London, United Kingdom, EC3R 7AG

England och Wales

Domstolar i England och Wales

Om du befinner dig i USA, Kanada eller Mexiko kommer Trustpilot-enheten du har avtal med, och den tillämpliga lag och jurisdiktion som gäller för ditt kontrakt med Trustpilot att vara följande:

Trustpilot, Inc.

Registreringsnummer: Inte tillämpligt

Adress: 50 West 23rd Street, Suite 1000, New York, NY 10001

New York, USA

Domstolar i New York, USA

Tabellen ovan gäller inte i den utsträckning som lagen i ditt hemland kräver tillämpning av annan lag och/eller jurisdiktion, i synnerhet konsumentlagar och förordningar. Om du använder plattformen som konsument kan du ha rätt att väcka anspråk mot Trustpilot vid domstolarna i ditt hemland. Detta avsnitt 26 ska i övrigt tillämpas i den utsträckning som är tillåten i ditt hemland.

27. Plattformens operatör: Vår plattform drivs av Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5 vån., 1112 Köpenhamn, Danmark, CVR no. 30 27 65 82 i alla länder utanför USA, Kanada och Mexiko. Vår plattform drivs av Trustpilot Inc., 50 West 23rd Street, Suite 1000, New York, NY 10001 i USA, Kanada och Mexiko.

Tillbaka till toppen