Sekretesspolicy

(Version 3.0)

Vi värdesätter din integritet. Denna sekretesspolicy förklarar din rätt till skydd av personuppgifter och visar hur vi samlar, använder, offentliggör, överför och lagrar dina personuppgifter.

Terminologi i denna policy
När vi skriver "Trustpilot”, “vi”, “våran”, eller “oss”, syftar vi på Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5:e våningen, DK-1112 Köpenhamn K, som är den entitet som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Med “webbsida” och “plattform” avser vi Trustpilots webbsidor och applikationer.

Tredjepartswebbsidor
Vår plattform innehåller länkar till andra webbsidor, men det betyder inte att vi stödjer eller rekommenderar dessa webbsidor. Vi uppmuntrar dig att granska dessa tredjepartswebbsidor eftersom deras processer för att samla in, hantera och behandla personuppgifter kan skilja sig från våra.

 • När du skriver ett omdöme så kommer omdömet och din profil vara synliga för alla som besöker vår plattform. Genom att klicka på din profil kan besökarna se din geografiska plats (land) och eventuella omdömen som du har skrivit. Om du är en företagsanvändare och besvarar ett omdöme om ditt företag, kommer detta på ett liknande sätt vara synligt på vår plattform. Därför bör du vara uppmärksam på att din anonymitet kan påverkas av informationen som du lägger till i din Trustpilot-profil och av användarnamnet du väljer.

 • Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till en identifierbar individ. När du skapar ett användarkonto på Trustpilot, skriver ett omdöme, skapar ett företagskonto å ditt företags vägnar eller på annat sätt använder vår plattform kan vi samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

  • Kontaktinformation: Ditt namn och din e-mailadress eller andra kontaktuppgifter som du tillhandahåller oss vid olika tillfällen.
  • Enhets- och platsinformation: Din IP-adress, dina webbläsarinställningar (vilken webbläsare du använder, webbläsarspråk, tidszon) och din plats.
  • Kontouppgifter: Ditt användarnamn, lösenord, bild, plats och språkpreferens.
  • Företagskontouppgifter: Ditt lösenord, ditt företagsnamn och din domän samt viss övrig information du väljer att lägga till i din företagsprofil såsom information om vilka typer av tjänster som ditt företag erbjuder.
  • Information om användning och profil: Sökhistorik på Trustpilot, hur du har interagerat med vår plattform, inklusive hur mycket tid du tillbringar på vår webbsida, vilka funktioner du använt samt vilka länkar du klickat på.
  • Information om omdömen och betyg, inklusive:
   • Vilket företag du lämnat ett omdöme om.
   • Om du skrivit ett företagsomdöme, platsomdöme eller produktomdöme.
   • Ditt omdömesinnehåll och stjärnbetyg.
   • Platsen för det företag du lämnat ett omdöme om.
   • Datumen då du skrev, redigerade, eller tog bort omdömet.
   • Ditt referensnummer, beställnings-ID eller liknande (om du eller företaget tillhandahöll ett sådant).
  • Om vi ber dig tillhandahålla information eller dokumentation för att verifiera din upplevelse, och du skickar oss sådan dokumentation, kommer vi att samla och behandla den dokumentationen i de syften som specificerats i begäran.
  • Information om visningar, gillanden och hur användbart ditt omdöme är för andra: Hur många personer läste ditt omdöme och hur många personer tyckte att ditt omdöme var "till nytta". Vi samlar också in information om du klickar på "till nytta" på någon annans omdöme.
  • Information om rapporteringar och svar på omdömen från ditt företagskonto: Ditt namn, företagsinformation, informationen du anger i ett svar på ett omdöme, vilket omdöme du rapporterade, rapporteringsorsak och rapporteringsdatum.
  • Information om preferenser: Valda preferenser som är kopplade till ditt konto, inklusive specifika medgivanden du gett eller avböjt, nyhetsbrev eller liknande e-mailpreferenser och cookies som innehåller dina preferenser.
  • Kommunikationsinformation: Inkluderar kommunikation som vi får från dig så som omdömesaviseringar, feedback, hjälpförfrågningar och frågor via e-mail, och andra elektroniska kommunikationsmetoder, såväl som metadata som är kopplad till denna kommunikation så som tid och datum.
  • Samtalsinspelningar: Alla inkommande och utgående telefonsamtal som görs till eller från Trustpilot kan spelas in för utbildnings- och kvalitetskontrollsyften. Personuppgifter (till exempel namn och kontaktuppgifter) som kommer fram under ett telefonsamtal kommer att spelas in för att leverera lämpliga tjänster.
  • Information från andra tjänster, inklusive sociala nätverk: Du kan koppla din Trustpilot-profil till dina profiler på sociala medier såsom Facebook ("socialt nätverk"). När du gör det kommer vi automatiskt att samla in viss information om dig från ditt sociala nätverk, beroende på vilken information du tillgängliggjort på det sociala nätverket och dina sekretessinställningar för att dela informationen på det sociala nätverket. Vi kan samla in följande information:
   • Namn och/eller användarnamn
   • E-mailadress
   • Profilbild
   • Dina kontakter på det sociala nätverket
  • När du ber om att koppla ihop din Trustpilot-profil med en profil på det sociala nätverket kommer du informeras om vilken information som vi samlar in från det sociala nätverket i fråga. Genom inställningarna på ditt Trustpilot-konto kan du när som helst ta bort kopplingen mellan din profil på det sociala nätverket och din Trustpilot-profil. Trustpilot tar då bort ditt unika socialt nätverks-ID, och kopplar bort Trustpilot från ditt sociala nätverk. Däremot kommer din profilbild från ditt sociala nätverk vara kvar på din Trustpilot-profil om du inte ändrar denna.

  Vi ber dig att inte dela några känslig personlig dokumentation eller information med oss, såsom information som avslöjar etnisk bakgrund, religiösa åskådningar eller hälsouppgifter.

 • De personuppgifter som vi behandlar samlas primärt direkt från dig när du uppger din information för att skapa ett konto hos oss eller interagerar med vår plattform genom att till exempel lämna omdömen eller besvara omdömen.

  Ibland får vi information om dig från tredje part. När du exempelvis registrerar ett Trustpilot-konto via Facebook fylls ditt konto i automatiskt med informationen som vi får från dem. När ett företag ber oss skicka ut en omdömesinbjudan till dig å deras vägnar, ger de på ett liknande sätt oss ditt namn, din e-mailadress och ett referensnummer såsom ett beställnings-ID eller liknande.

  Vi genererar eller samlar in information från din dator eller enhet automatiskt när du använder dig av våra tjänster såsom din IP-adress, din plats eller information om enheten eller webbläsaren som du använder för att få tillgång till Trustpilot.

 • Om du har fått inbjudningar till att skriva omdömen på Trustpilot från företag som använder våra tjänster, eller från oss å deras vägnar kommer dessa företag vara personuppgiftsansvariga för dessa inbjudningar och för personuppgifter som är kopplade till dem. Om du har några frågor om sådana inbjudningar eller vill utöva dina rättigheter när det kommer till data som används i det sammanhanget, kontakta det relevanta företaget direkt, eftersom detta inte är något som vi kan hjälpa till med.

  När det kommer till alla andra personuppgifter på vår plattform såsom information som du anger när du skapar ett konto, lämnar ett omdöme eller lämnar ett svar är Trustpilot A/S personuppgiftsansvarig.

 • Vi använder dina personuppgifter för att:

  • Tillhandahålla våra tjänster till dig, inklusive att visa dina omdömen, ge dig tillgång till ditt användarkonto och vår plattform eller ge dig tillgång till ditt företagskonto och vår webbsida.
  • Identifiera dig som en registrerad användare när du loggar in på vår plattform och när du besöker vår plattform igen.
  • Förbättra vår plattform och tjänster.
  • Svara på dina frågor och ge kundservice.
  • Skicka dig våra nyhetsbrev.
  • Utföra diverse uppgifter för interna affärsändamål såsom dataanalys, revision, bedrägeriövervakning och förebyggande arbete, utveckling av nya produkter och tjänster, förbättring eller modifiering av vår plattform och våra tjänster inklusive våra Trustboxar, identifiera användningstrender, mäta effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer samt driva och utveckla vår affärsverksamhet.
  • Utbilda våra medarbetare och uppnå ökad kvalitetskontroll, vilket hjälper oss att förbättra våra tjänsters kvalitet.
  • Utöva eller se till att vi efterlever våra egna juridiska rättigheter eller skyldigheter i samband med juridiska anspråk, eller för efterlevnads-, myndighets- och granskningsändamål efter behov. Vi kan till exempel behålla information när lagen kräver det, eller om ett domstolsbeslut eller myndighet kräver det.

  Om du har ett användarkonto hos Trustpilot använder vi också dina personuppgifter för att:

  • Verifiera att dina omdömen är äkta.
  • Bjuda in dig till att lämna fler omdömen
  • Vidarebefordra ett meddelande från ett företag som du lämnat ett omdöme om, eller ett företag som bjudit in dig till att lämna ett företags- eller produktomdöme via vår plattform.
  • Kontakta dig om ditt omdöme har rapporterats av företag eller andra användare, och om nödvändigt be dig tillhandahålla dokumentation för att verifiera ditt omdöme eller din upplevelse.
  • Informera dig när andra användare tycker att ditt omdöme är användbart eller ger annan feedback om ditt omdöme.
  • Förenkla delningsfunktionen, inklusive att ge dig alternativet att få kontakt med medlemmar i ditt nätverk som både använder Trustpilot och är användare av ett eller flera sociala nätverk.
  • Visa vilka medlemmar av ditt sociala nätverk som också är användare av Trustpilot för att förbättra förtroendet för omdömen och för att skapa en bättre användarupplevelse på vår plattform.
  • Se till att våra villkor efterföljs.

  Om du har ett företagskonto på Trustpilot använder vi också dina personuppgifter för att:

  • Avisera dig om ett omdöme om ditt företag.
  • Verifiera legitimiteten hos dina svar på företagsomdömen.
  • Informera dig när användare ger feedback angående ditt svar på ett omdöme eller din rapportering av ett företagsomdöme.
  • Se till att våra villkor efterföljs.

  Vi kan också komma att använda uppgifterna på andra sätt, vilka vi kommer specificera och meddela när de samlas in.

  Vi behöver behandla dina personuppgifter för att:

  • Uppfylla vårt kontrakt med dig eller ditt företag.
  • Utöva och efterfölja våra egna juridiska rättigheter och förpliktelser och driva en online-omdömesplattform i enlighet med gällande juridiska krav.
  • Utöva berättigade affärsintressen i samband med att vi driver vår webbplats och tillhandahåller våra tjänster till dig. När vi behandlar dina personuppgifter baserat på berättigat intresse kommer vi endast göra det när personuppgiftsbehandlingen är relevant, adekvat och begränsad till vad som är nödvändigt när det kommer till insamlingssyftet. Givetvis kommer vi alltid att säkerställa att våra berättigade intressen inte påverkar dina rättigheter och friheter.
  • Etablera, utöva eller försvara juridiska anspråk där det är nödvändigt.

  I situationer där du uttryckligen har gett ditt samtycke för oss att behandla dina personuppgifter, t.ex. när du abonnerar på vårt nyhetsbrev eller accepterar vissa cookies på din enhet, kan du återkalla ditt samtycke när som helst. Detta gör du antingen genom att använda dig av de tillhandahållna produktfunktionerna, eller genom att kontakta oss (Se 'Kontakta oss' nedan). Vi kan emellertid ha rätt att fortsätta behandla dina uppgifter om detta kan motiveras på en av ovanstående rättsliga grunder.

  Du har rätt att invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter, eller be oss att begränsa behandlingen. Läs 'Dina rättigheter' nedan för mer information.

 • Dina personuppgifter på Trustpilot
  Vi delar dina omdömen på vår plattform så att andra kan läsa om din upplevelse med ett specifikt företag. När du skriver ett omdöme kommer andra användare av vår plattform kunna se ditt användarnamn, din plats (land), alla omdömen som du skrivit och annan information som du har valt att koppla ihop med din offentliga profil. De kan också se när du har markerat ett omdöme som "till nytta".

  Kom ihåg att om du har valt att använda ditt riktiga namn som ditt användarnamn så kan det avslöja din identitet. Vi rekommenderar att du utövar försiktighet när du bestämmer vilken information som du vill göra tillgänglig på vår plattform. Tänk på att beroende på informationsnivån så kan du vara anonym eller inte.

  Om du ansluter till ett socialt nätverk kommer information såsom ditt profilfoto, ditt namn, ditt födelseår och ungefärliga plats att samlas in från din profil på det sociala nätverket och användas för att identifiera dig på vår plattform. Beroende på dina sekretessinställningar och nivån på informationen på det sociala nätverket kan användare av vår plattform använda denna information för att identifiera vilka omdömen du har skrivit.

  Om du har valt att behålla din anonymitet genom att inte använda ditt namn som ditt användarnamn på Trustpilot, bör du vara medveten om att informationen från sociala nätverk helt eller delvis kan avslöja din identitet och göra det möjligt att identifiera vilka omdömen som du har skrivit.

  Vi visar dig om dina kontakter eller vänner på sociala nätverk också har anslutit sig till Trustpilot. Detta är enbart synligt för dig. Andra Trustpilot-användare kan inte se dina kontakter från sociala nätverk.

  Dina personuppgifter på Trustpilot när du skapar ett företagskonto för ditt företag
  När du skapar ett företagskonto för ditt företag visar vi ditt företagsnamn, företagsadress, domän, land och annan information som du har valt att koppla ihop med ditt företags offentliga profil.

  Vi rekommenderar att du utövar försiktighet när du bestämmer vilken information som du vill göra tillgänglig på webbsidan. Var medveten om att beroende på informationsnivån så kan personuppgifter offentliggöras eller inte.

  Annan information som tillhandahålls av dig på webbsidan, inklusive dina svar på användaromdömen om ditt företag, kan också göras tillgängligt för andra användare av webbsidan.

  Dina personuppgifter på tjänster som du kopplar till ditt användarkonto hos Trustpilot
  Om du kopplar ditt Trustpilot-konto till din profil på ett socialt nätverk, kommer informationen som ges av dig såväl som data som kompileras av oss om din användning av plattformen (till exempel, antalet omdömen som du skrivit) delas med och visas i anslutning till din profil på det sociala nätverket och lyda under dess sekretesspolicy.

  Dina personuppgifter delas med andra tjänster, webbsidor och företag Ett av Trustpilots huvudmål är att öka exponeringen och tillgängligheten när det kommer till omdömen. Vi låter därför andra tjänster visa omdömen som skapas på vår plattform, inklusive, men inte begränsat till, företagssvar på omdömen som skapas på webbsidan. Detta ökar den möjliga publiken och kunskapen hos kunder om Trustpilot och omdömen.

  Kategorierna av tredjepartstjänster och företag som kan visa dina omdömen tillsammans med din offentliga användarprofil (eller, om du har ett företagskonto hos Trustpilot, dina svar på omdömen om ditt företag) är:

  • Sökmotorer, inklusive Google och Bing.
  • Företag du lämnat omdömen om på Trustpilot.
  • Företag som har bjudit in dig till att lämna ett produktomdöme.
  • Konsumentportaler och affärsportaler, inklusive prisjämförelsetjänster, shoppingguider osv.
  • Applikationspartners och plattformar såsom PrestaShop, Magento, Shopify, WooCommerce.
  • Andra liknande webbplatser där det enligt Trustpilots mening är relevant för användare att söka efter omdömen.
  • Sociala nätverk.

  Om du skriver ett omdöme på Trustpilot som svar på en inbjudan som ett företag skickat ut via våra tjänster för omdömesinbjudningar, kommer företaget i fråga kunna koppla ihop ditt omdöme med sin inbjudan.

  Vi kommer inte att dela med oss av dokumentationen som du skickar till oss för att verifiera din upplevelse med företaget du lämnat omdöme om. Om du däremot har ett referensnummer, ett beställnings-ID eller liknande kan vi komma att föra det vidare om du inte ber oss att inte göra det. Om du väljer att ange information när du svarar på ett meddelande som skickas ut från ett företag som du lämnat ett omdöme om med hjälp av Hitta användare-verktyget kommer denna information också att delas med det företaget.

  Dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden
  Vi delar dina personuppgifter med utvalda tredje parter (inklusive dotterbolag och andra företag inom Trustpilot-gruppen) som ger oss ett utbud av andra tjänster som stödjer den tekniska driften av vår plattform och leveransen av våra tjänster ("personuppgiftsbiträden"). Dessa tredje parter är personuppgiftsbiträden för personuppgifter som vi är personuppgiftsansvariga för. Vi har databehandlingsavtal på plats med personuppgiftsbiträden, och det följer med dessa avtal att de enbart kan agera i enlighet med våra instruktioner. Genom att acceptera denna policy, ger du oss tillåtelse att ge instruktioner till personuppgiftsbiträden i enlighet med denna policy och för att använda plattformen.

  Våra personuppgiftsbiträden har vidtagit rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda mot att informationen oavsiktligt eller olagligt förstörs, försvinner eller försämras, och för att skydda informationen så att den inte lämnas ut till obehöriga, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med dataskyddslagar.

  Vissa av dessa personuppgiftsbiträden och tredjepartstjänster kommer att befinna sig i länder utanför landet du befinner dig i och kan ha andra, mindre stränga, standarder för dataskydd. I enlighet med de lokala lagarna i dessa länder kommer vi dock att säkerställa att nödvändiga skyddsåtgärder finns på plats för att skydda din data, oavsett plats. Detta görs genom en kombination av lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder, och genom att se till att de nödvändiga juridiska avtalen finns på plats för att stödja dessa krav. Till exempel så överför vi enbart europeiska användares personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om det finns infört en metod som godkänts av den Europeiska kommissionen för att validera överföringen.

  Övrig information
  Utöver det som står ovan så delar vi dina personuppgifter med följande parter och under följande omständigheter:

  • För att följa lagar eller för att svara på anspråk, juridiska processer (inklusive men inte begränsat till stämningar och domstolsbeslut) och förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter.
  • För att samarbeta med tillsynsorgan och myndigheter i samband med utredningar eller remitterade ärenden.
  • Med tredje parter för att säkerställa efterlevnad av våra Användarvillkor, Riktlinjer för omdömeslämnare, Villkor för företag och Riktlinjer för företag.
  • Med tredje parter för att skydda vår verksamhet eller våra partners verksamhet.
  • Med tredje parter för att skydda våra rättigheter, sekretess, säkerhet eller egendom och/eller att skydda dessa för våra partners, dig eller andra.
  • Med tredje parter för att vi ska kunna använda oss av tillgängliga rättsmedel eller begränsa skador som vi kan drabbas av.
  • Med tredje parter för att vi ska utreda, förebygga eller genomföra åtgärder angående misstänkta eller faktiska förbjudna aktiviteter, inklusive men inte begränsat till bedrägeri eller felaktig användning av vår plattform.
  • Med tredje parter i händelse av omorganisation, sammanslagning, förvärv, försäljning, samarbeten, uppdrag, överlåtelse eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet eller tillgångar (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden).
 • Vi behåller enbart dina uppgifter så länge som vi har användning för dessa, eller som krävs för juridiska skäl. Därefter tar vi antingen bort eller anonymiserar uppgifterna så att du inte kan identifieras. Vi behandlar data olika beroende på användningsområde, men du kan ta bort dina personuppgifter eller be oss ta bort uppgifterna när som helst (se 'Dina rättigheter' nedan).

  Vi behåller de personuppgifter du anger, inklusive dina omdömen, så länge som du har ett Trustpilot-konto eller som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att radera ditt konto kommer vi endast att spara en loggfil med följande uppgifter: ditt namn, din e-mailadress och datumet då ditt konto togs bort. Vi behåller loggfilen i tre år. Alla övrig information, inklusive dina omdömen, kommer att raderas.

  I vissa fall så kan det vara så att även om du raderar ditt konto så kommer vi att behålla viss information (till exempel besök på vår plattform) i en anonymiserad eller aggregerad form.

  Personuppgifter som vi får från företag som använder sig av våra tjänster för att skicka ut omdömesinbjudningar till dig å deras vägnar behålls i tre år.

 • Att skydda dina personuppgifter är vår högsta prioritet. Vi vidtar diverse organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter inom vår organisation, och vi granskar regelbundet vårt system för sårbarheter. Men då internet inte är en helt säker miljö kan vi inte garantera säkerheten för den information som du skickar till oss. E-mail som skickas via plattformen är kanske inte krypterade, och därför råder vi dig till att inte inkludera någon konfidentiell information i dina e-mail till oss.

  Du kan läsa mer om våra nuvarande säkerhetsrutiner och policyer i vår supportartikel om våra säkerhetsrutiner. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra säkerhetsrutiner och vi kommer att uppdatera denna information allt eftersom dessa rutiner förbättras över tid.

 • Vi använder oss av cookies och liknande tekniker för att kunna leverera, optimera, anpassa och analysera våra tjänster samt för reklamsyften.

  Vi använder oss av en kombination av cookies och andra tekniker, såsom pixlar och spårningskoder, för att samla in information om användning i enlighet med de syften som anges i denna policy.

  Vad är en cookie?
  En cookie är en liten textfil som via din webbläsare lagras på din dator eller enhet på begäran av de webbsidor du besöker eller de applikationer du använder. Cookies sparar exempelvis dina preferenser och inställningar, vilket ger oss den information vi behöver för att göra din upplevelse enhetlig och relevant. Vi använder också cookies för att spara uppgifter från tester av prototyper och förbättringar, där vi mäter hur effektiva dessa är genom att analysera hur du använder våra tjänster.

  Cookies på vår webbsida skapas av oss, tredje parter vi samarbetar med samt oberoende tredje parter i form av exempelvis annonsörer.

  Vad är pixlar?
  Pixlar är små, genomskinliga bildfiler inuti en webbsida eller ett e-mail. Vi använder oss av dem för att förstå hur du interagerar med våra tjänster.

  Vad är spårningskoder?
  Spårningskoder är kodavsnitt som placeras på sidan för att mäta sådana saker som besök och interaktioner. Vi använder oss av spårningskoder för att få reda på mer om hur du interagerar med våra tjänster, vilken reklam du ser och, mer generellt, hur du använder vår plattform.

  I vår Cookiespolicy finns mer detaljerad information om vilka typer av cookies och liknande som vi använder.

 • Om du har ett Trustpilot-användarkonto kan du komma åt, redigera, ladda ner eller ta bort personuppgifter som associeras med din profil när som helst genom att logga in på ditt konto. Härifrån kan du också hantera ditt abonnemang och dina marknadsföringsinställningar.

  Du har också rättigheter i förhållande till personuppgifterna som vi har om dig. Dessa rättigheter kan vara begränsade, exempelvis om din begäran skulle avslöja personuppgifter om en annan person, eller om du ber oss ta bort information som vi har en juridisk skyldighet eller ett övertygande berättigat intresse av att behålla. Om du har olösta frågeställningar har du rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet. Du kan läsa mer om hur du gör det här.

  Få tillgång till och ladda ner dina personuppgifter
  Om du har ett användarkonto på Trustpilot kan du logga in för att se och ladda ner information angående ditt konto, inklusive dina omdömen. Du kan läsa mer om hur du gör det här.

  Om du har ett företagskonto på Trustpilot, eller om du inte har ett konto alls, kan du skicka ett e-mail till privacy@trustpilot.com och be om information om dina personuppgifter.

  Korrigering och borttagning av dina personuppgifter
  Om några av personuppgifterna vi har om dig är felaktiga eller vilseledande, om dina personuppgifter ändras eller om du inte längre vill synas på plattformen kan du korrigera, redigera eller ta bort information om dig själv via ditt användarkonto på Trustpilot. Annars kan du skicka ett e-mail till privacy@trustpilot.com och be att få rätta eller ta bort din information.

  Om ditt användarkonto raderas kommer all information som är kopplad till ditt konto att tas bort, inklusive dina omdömen.

  Andra rättigheter
  Utöver rättigheterna som anges ovan angående dina personuppgifter, har du även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter (i synnerhet om vi inte behöver behandla uppgifterna för att uppfylla ett avtalsmässigt eller annat lagligt krav, till exempel användning av dina personuppgifter för direktmarknadsföring).

  Där vi har efterfrågat medgivande kan du återkalla ditt medgivande när som helst. Du kan återkalla ditt medgivande genom att antingen använda funktionen inuti respektive produktfunktion, eller genom att kontakta oss (se 'Kontakta oss' nedan). Om du ber om att få återkalla ditt medgivande till att Trustpilot behandlar din data så kommer detta inte påverka någon behandling som redan har gjorts vid tidpunkten i fråga.

 • Detta avsnitt ger ytterligare information om den personliga information som vi samlar om konsumenter i Kalifornien och vilka rättigheter de har enligt California Consumer Privacy Act (CCPA).

  För mer information angående personuppgifterna som vi har samlat in de senaste 12 månaderna, se 'Personuppgifter som vi samlar in' ovan. Vi samlar in denna information för de affärsmässiga och kommersiella ändamål som beskrivs under 'Hur och varför använder vi dina personuppgifter?' ovan. Vi delar med oss av denna information till de kategorier av tredje part som beskrivs i 'Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?' ovan.

  Enligt CCPA har du följande rättigheter i förhållande till de personuppgifter vi har om dig:

  • Rätt till information
  • Rätt till radering
  • Rätt att invända
  • Rätt till åtkomst
  • Rätten till jämbördiga tjänster och prissättningar (icke-diskriminering)

  Vi strävar efter att utöva dina sekretessrättigheter, inklusive de rättigheter som täcks av CCPA.

  I enlighet med CCPA:s krav kommer vi inte att diskriminera gentemot dig om du utövar någon av dina CCPA-rättigheter. Du kan göra en begäran enligt dina rättigheter under CCPA genom att kontakta oss via e-mail (privacy@trustpilot.com) eller per post till nedanstående adress. Vi kommer att verifiera din begäran med informationen som är kopplad till ditt konto, inklusive e-mailadressen. Kaliforniska konsumenter kan också utse en auktoriserad agent för att utöva rättigheterna å deras vägnar.

  Du kan begära att avböja försäljning av dina personuppgifter till tredje part. CCPA definierar försäljning mycket brett, och omfattar kommunikation av personlig information till ett annat företag eller en tredjepart för icke-finansiella ändamål. Trustpilot kommer aldrig att sälja din information för vinst. Men när vi överför det till våra partner för ändamål såsom för att visa personanpassad reklam eller för att göra förbättringar av vår tjänst, faller dessa användningar inom den vida definitionen av en "försäljning" under CCPA. Vi gör enbart denna sorts dataöverföringar när vi tror att det är till din fördel genom att ge dig en bättre upplevelse, tjänstekvalitet eller för att leverera innehåll som du kan vara intresserad av.

  Du kan när som helst avböja allt som kan leda till försäljningen av dina personuppgifter. Du kan hantera dina sekretesspreferenser och avböja försäljning av dina personuppgifter genom att använda funktionerna vår webbsida Mina personliga uppgifter får inte säljas. Du kan kontakta oss via e-mail (privacy@trustpilot.com) eller per post via kontaktuppgifterna nedan.

 • Vår plattform är inte riktad mot barn under 16 år, och vi samlar inte medvetet personuppgifter från barn i denna åldersgrupp. Om du blir medveten om att ett barn som är under 16 har gett oss sina personuppgifter ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

 • Vi kan ändra denna policy från tid till annan. Lagar, förordningar och branschstandarder utvecklas, vilket kan göra dessa ändringar nödvändiga, eller så kan vi göra ändringar i våra tjänster eller verksamhet. Vi kommer att publicera ändringarna på denna sida och uppmuntrar dig att läsa vår sekretesspolicy för att hålla dig informerad.

  Om vi genomför ändringar som väsentligt ändrar dina sekretessrättigheter kommer vi att avisera detta ytterligare via e-mail eller vår plattform. Din fortsatta användning av vår plattform eller av våra tjänster efter att vi publicerar eller skickar dig en avisering om ändringar när det kommer till policyn innebär att du accepterar och samtycker till den uppdaterade policyn.

 • Vi strävar efter att göra denna information så tydlig och transparent som möjligt. Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar din personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter under vår policy, kontakta gärna vårt dataskyddsombud via privacy@trustpilot.com.

  Du kan skriva till oss på följande adress:

  Trustpilot A/S
  Pilestræde 58, 5:e våningen
  1112 Köpenhamn K
  Danmark
  CVR-nummer: 30276582

  Om kontakten med oss inte har löst ditt problem har du ytterligare alternativ. Du kan lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet som till exempel den danska datainspektionen. Du kan läsa mer om det här.

  Du kan läsa mer om datasekretess i vårt Supportcenter.

Tillbaka till toppen